Inloggen

Berichtenarchief

INSCHRIJVING EERSTE ALKMAARSE KROEGLOPERSTOERNOOI GESTART

Vanaf heden kunt u zich inschrijven voor het eerste Alkmaarse kroegloperstoernooi. Meer informatie kunt u hier vinden.
Lees meer INSCHRIJVING EERSTE ALKMAARSE KROEGLOPERSTOERNOOI GESTART

Jan Poland gekozen tot de nieuwe voorzitter van de NHSB

Onderstaande bericht is geknipt en geplakt van de NHSB-site:
**********************************************************************

Tijdens de ALV van 7 juni 2017 is Jan Poland (De Waagtoren) unaniem gekozen tot de nieuwe voorzitter van de NHSB. Hij volgt hiermee Fred Avis op, die de maximale, aaneengesloten termijn van 12 jaar heeft uitgediend.

We heten Jan namens de overige NHSB-bestuursleden en namens de leden nogmaals van harte welkom. Fred wordt ook bedankt voor al het werk, dat hij de afgelopen 12 jaar verzet heeft voor de NHSB en voor de schaaksport i.h.a. Het was niet altijd gemakkelijk, maar hij heeft wel een en ander aan ontwikkelingen binnen de NHSB/KNSB in gang kunnen brengen. Hieronder een dankboodschap van de nieuwe voorzitter (wegens vakantie verhinderd om de afgelopen ALV persoonlijk bij te wonen):
————————————————————————————————-

Geachte Afgevaardigden van de bij de NHSB aangesloten verenigingen:
Ik dank u allen voor het vertrouwen wat u in mijn persoon heeft gesteld, ondanks mijn afwezigheid wegens eerder gemaakte afspraken.

Ik zal de taak van voorzitter naar beste vermogen uitvoeren en de belangen van de aangesloten verenigingen naar behoren behartigen.
Ik dank Fred Avis voor alle werkzaamheden die hij in het belang van het schaken in Noord-Holland heeft gedaan en hoop hem nog vaak achter het schaakbord te mogen aantreffen.

In de najaarsvergadering zal ik met u persoonlijk kennis maken.

Een hartelijke groet aan u allen,

Jan Poland
**********************************************************************

Ondertussen onder de motorkap (2)

De afgelopen weken ben ik meerdere malen benaderd over de website door lezers die de stukjes van Wim aan het herlezen waren. Ongelukkigerwijs zijn momenteel alle artikelen verdeeld over de oude website en de nieuwe website. Reden waarom ik deze link plaats. U kunt eenvoudig op de persoon klikken om direct alle bijdragen te zien. Let wel, het betreft hier nog een stuk werk in uitvoering! Zeker in de beginjaren zijn veel bijdragen door andere personen geplaatst dan de daadwerkelijke auteurs en dit wordt momenteel rechtgetrokken.

Wat dit overzicht wel direct duidelijk maakt, is dat het aantal schakers dat de behoefte voelt om iets te schrijven voor de website vrij laag is.  En dat terwijl het zo leuk is om iets te lezen over de schaakbelevenissen van onze clubgenoten. Dus, heb je meegedaan aan een toernooitje, een mooie partij gespeeld of iets anders leuks op schaakgebied te melden, schroom dan niet om een stukje aan te leveren of te plaatsen. Het maakt eigenlijk niet uit of je op bijna grootmeesterniveau zit of het schaken meer ziet als gezelschapsspel: de lezers van deze website zijn ook van ieder niveau.

De eerste berichten op de website dateren van 2006, het kan toch niet zo zijn dat uw naam na 10 jaar nog ontbreekt op dit overzicht?

Wim Andriessen (1938-2017): schaker, uitgever, schrijver, trainer en vriend

Wim Andriessen, een van de meest markante persoonlijkheden, die het Nederlandse schaakleven heeft gekend is op 78-jarige leeftijd overleden.

Wim was niet zo maar iemand. Hij was bijzonder veelzijdig, had een uitgesproken mening en stak die niet onder stoelen of banken. Of het nu ging over schaken, sport in het algemeen, politiek, kunst, literatuur, opvoeding, werk of de maatschappij; overal had hij wel wat over te zeggen en wist dit vrijwel altijd met steekhoudende argumenten te onderbouwen. De belangrijkste drijfveer van dit alles was een enorme leergierigheid. Wim wilde gewoonweg alles weten over wat er om hem heen gebeurde. Hij was geabonneerd op drie kranten, keek veel achtergrondprogramma’s op de televisie en was altijd in voor een goed gesprek, het liefst uitmondend in een stevige discussie.

Dit is dan ook een van de redenen dat ik graag bij hem langsging. Wim had altijd wat te vertellen en ik heb me dan ook in zijn gezelschap nooit één seconde verveeld. Behalve dat was hij altijd goed gehumeurd en bijzonder gastvrij.

Maar bovenal leefde Wim voor het schaken. Lang geleden, in november 2002, heb ik hem geïnterviewd voor het Hoornse Paard, het clubblad van de Lange Rokade, waarin hij zegt dat het schaakspel hem veel heeft gebracht in zijn leven. Dit geldt met name voor zijn rol als uitgever van het blad Schaakbulletin dat hij begon in 1968 (tot 1984) en zou worden opgevolgd door het huidige New in Chess dat zou uitgroeien tot ’s werelds beste (internationale) schaakblad, waar hij erg trots op was.

Behalve uitgever en schrijver, of beter gezegd schaakjournalist, voor Schaakbulletin, en ook o.a. de Volkskrant, waarin hij jarenlang de schaakrubriek verzorgde,  is Wim bovenal een schaker gebleven. Een speler, die graag zijn krachten wilde meten met het liefst gelijkwaardige of (nog) betere tegenstanders. Hij heeft dit heel lang, met heel veel plezier gedaan en met veel succes (daarover straks) en hij baalde er ontzettend van dat zijn lijf hem uiteindelijk in de steek liet. Door de pijn was hij niet meer in staat urenlang op een stoel te zitten en zich goed te kunnen concentreren.

Lees meer Wim Andriessen (1938-2017): schaker, uitgever, schrijver, trainer en vriend

Vacature secretaris

Onze onvolprezen secretaris Herman Nijhuis heeft aangegeven na dit seizoen zijn werkzaamheden te willen beëindigen. Het bestuur wil graag een nieuwe kandidaat op de ledenvergadering kunnen voorstellen. Is dat iets voor jou? Neem dan contact op met een van de bestuursleden!

Rabo Sponsortocht

Op zaterdag 10 juni is de jaarlijkse Rabo Sponsortocht, een fietstocht waarmee ook onze vereniging mee gaat doen. We vertrekken om 10 uur bij de Rabobank aan de Robonsbosweg. Dit is tegenover AFC’34 en naast het oude Belastingkantoor. Als we 10 deelnemers hebben, ontvangen we het volle sponsorbedrag van € 300,-. Je kunt je aanmelden bij Karel Beentjes: kwjbeentjesalkm@hotmail.com of 072-5154242. Inmiddels is de route bekend.
Lees meer Rabo Sponsortocht