Bestuursleden Contactgegevens
Voorzitter:
Jos Vlaming
voorzitter@waagtoren.nl
Secretaris:
Martin Rep
secretaris@waagtoren.nl

Correspondentie adres
Martin Rep
Saenredamhof 21
1816ME Alkmaar

Penningmeester:
Arjen Dibbets
penningmeester@waagtoren.nl
Interne competitieleider:
Peter van Diepen
intern@waagtoren.nl

06-24168122

Aanmelden/afmelden:
Via: https://0-0-0.nl/start.html?vereniging=Waagtoren

Externe competitieleider:
Frank Agter
extern@waagtoren.nl
Jeugdleider:
Ton Fasel
jeugd@waagtoren.nl
Algemeen bestuurslid:
Danny de Ruiter
algemeen@waagtoren.nl
Webmaster (waagtoren.nl):
Ton Fasel
info@waagtoren.nl
   
Overige functies  
Webmaster (0-0-0.nl):
Peter van Diepen
intern@waagtoren.nl
Vertrouwenspersoon:
David Baanstra
vertrouwenspersoon@waagtoren.nl

06-15314828