Vertrouwens(Contact)Persoon van Schaakvereniging De Waagtoren

De vertrouwenspersoon (VP) is het eerste aanspreekpunt binnen onze club voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een klacht of vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VP is er voor iedereen binnen de organisatie: jeugdleden, ouders, trainers, bestuurders, vrijwilligers etc. De VP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De Vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VP kan het thema in onze club bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

Onze VP is David Baanstra

Wilt u een afspraak maken met David als vertrouwenspersoon dan kan dat via onderstaand emailadres of telefoonnummer. En bij twijfel… contact opnemen!
Zit je zelf in een situatie waarbij je een vertrouwenspersoon kunt gebruiken? Maak je je zorgen om iets of iemand binnen de vereniging en wil je dit met iemand bespreken? Mail dan naar vertrouwenspersoon@waagtoren.nl. Je kan ook bellen naar 06-15314828.

 

Vertrouwens(Contact)Persoon van de Schaakbond en het NOC*NSF
Naast de vertrouwenspersoon van De Waagtoren zijn er ook bij de Schaakbond en de NOC*NSF vertrouwenspersonen, die ook eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan het slachtoffer, als aan de beschuldigde als aan het verenigingsbestuur.

Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. Informatie hierover is te vinden onder deze link.