INTEGRITEITSBELEID

Tegengaan en voorkomen van ongewenst gedrag
Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie komen helaas in elke sport voor en dus ook bij het schaken. Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). De KNSB, is op haar beurt aangesloten bij NOC/NSF. Vanuit beide overkoepelende organisaties zijn hulpmiddelen ontwikkeld die pogen ongewenst gedrag te voorkomen. Schaakvereniging De Waagtoren streeft ernaar om ongewenst gedrag tegen te gaan en voorkomen adopteert de hulpmiddelen van de KNSB en NOC/NSF.

Aannamebeleid
Met elk nieuwe trainer, coach en vrijwilliger hebben we  een kennismakingsgesprek met minimaal één bestuurslid. Tijdens dit gesprek horen we graag wat de ervaring is met kinderen, schaken en ook waarom hij of zij zich graag wil inzetten voor onze club. Voor elke nieuw nieuwe trainer, coach en vrijwilliger vragen we een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en we herhalen dat elke dat elke 3-5 jaar. Verder maken we onze begeleider bekend met onze gedragsregels maar ook met de regels van de schaakbond en de NOC*NSF.

Verklaring omtrent Gedrag
Wij vinden dat trainers die met minderjarigen omgaan, in het bezit moeten zijn van een geldige Verklaring omtrent gedrag (VOG). Het bestuur van Schaakvereniging De Waagtoren verlangt deze Verklaring van alle mensen die met de jeugd werken.

Gedragscode vrijwillige medewerkers
Daarnaast vragen we van de vrijwilligers om een verklaring te ondertekenen: de ‘gedragscode  vrijwillige  medewerkers’ met gedragsregels voor begeleiders ter preventie van seksuele intimidatie in de sport. Door deze verklaring te ondertekenen verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Vertrouwenspersoon
Ook heeft De Waagtoren een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Dit is David Baanstra (tel. 06-15314828, mail: vertrouwenspersoon@waagtoren.nl).