TF

De geschiedenis van De Waagtoren (en haar voorgangers) in 70 hoofdstukjes

Anderhalf jaar geleden deed ik op deze website een oproep in het stukje “De geschiedenis van De Waagtoren (en haar voorgangers) in 30 hoofdstukjes“. Helaas zonder resultaat.

Met de huidige redesign van de website stond ik voor de keuze:

  • Druk ik op delete en verwijder ik met één druk op de knop het gehele Geschiedenis-overzicht. Want klaarblijkelijk zit niemand op deze pagina te wachten.
  • Handhaaf ik het oude onvolledige overzicht en ga ik weer eens, tegen beter weten in, rondvragen om hulp om zo de “gedragen lasten” een beetje te verdelen.
  • Zal ik zelf andermaal alle berichten op deze website doorploegen om het overzicht te actualiseren.

Ik koos voor het laatste, in de wetenschap dat te vaak en te lang het idee hebben het alleen te moeten doen ook bij mij onherroepelijk zal leiden tot een volledig stoppen met alle inspanningen. Dat u dat alvast weet.

Echter, de historische promotie van De Waagtoren K1 naar de Meesterklasse moest wel worden opgenomen in dit Geschiedenis-overzicht.

Dat ik tijdens het doorploegen van bijna 20 jaar berichtgeving op deze site toch heel wat vermeldenswaardige successen en feiten om te plaatsen tegenkwam, maakt dat we weer een volle en actuele pagina geschiedenis hebben. Zeker leuk voor 3 minuten leesplezier.

 

Mist u bepaalde historische feiten in dit subjectieve overzicht en heeft u aanvullingen, mail die dan gerust naar info@waagtoren.nl. Wellicht dat iemand van de oudgedienden meer weet over het Accomtoernooi / Alkmaars Kampioenschap en/of het blad Schaken in Alkmaar, waaraan Marten herinnerde in de in memoriam van Harry Peters

One Comment

  1. Bert B
    Bert B 4 september 2023 at 16:31

    Goed werk Ton! De Waagtoren mag blij zijn met een webbeheerder die niet alleen bekwaam is maar ook geheel onbezoldigd zoveel tijd steekt in het onderhouden van onze website.

Leave A Comment