drulovic

Waagtoren N1 wint ook tweede wedstrijd

De tweede wedstrijd van het seizoen beloofde een zware te worden, tegen het op papier sterkere de Wijker Toren N1. Dat de nieuwbakken huiseigenaar Danny het schaken deze avond niet kon inpassen tussen het behangen, schilderen, timmeren en boren was derhalve even jammer als begrijpelijk. Normaal gesproken betekent dit een flinke aderlating, maar gelukkig was Frank 2 bereid om deze avond uit Den Haag over te komen om het bloeden te stelpen. Verder waren we compleet en had ik een snood plan bekokstoofd: iedereen moest zijn tegenstander simpelweg verpletteren. Helaas zijn er altijd afvalligen.

Hoewel de Wijkers twee sterkhouders miste, konden ze nog altijd bogen op een zeer verdienstelijk team dat op 5 van de 8 borden een ratingoverwicht bezat op de onzen. Maar ja, ELO-rating is ook niet meer dan de nauwkeurigste manier om eenieders speelsterkte uit te drukken, dus een kniesoor die daarop let.

Reeds tijdens het welkomstwoord van Jan -wedstrijdleider deze avond- ontstond enige consternatie. Een niet nader te noemen speler van N2 (dat deze avond ook speelde, maar dat leest u ongetwijfeld nog) kreeg pardoes een woedeaanval toen hij vernam dat zijn telefoon uit moest worden gezet. Onder de dreiging het pand met gezwinde spoed te verlaten, werd een compromis gesloten. Hij had storingsdienst voor al zijn concubines, maîtresses en bijvrouwen, zodat hij bij hoge uitzondering toch nog bereikbaar was in noodgevallen.

Maar goed, de wedstrijd dan. Ik word wel eens terecht gewezen door de teamleden dat ik hun partijen niet heel minutieus beschrijf. Ook deze avond speelde ik zelf weer een lange partij, waardoor ik her en der de ontknoping in meer of mindere mate heb gemist. Ik hoop dat u het me vergeeft als ik niet strooi met diagrammen en computerevaluaties. Daarbij nodig ik eenieder natuurlijk uit om zijn eigen partij van commentaar te voorzien op de website. Oké, nu echt naar de wedstrijd.

We beginnen met Gerard, die het voor hem dramatisch verlopen seizoen 2021/2022 definitief achter zich lijkt te hebben gelaten. Oké, hij speelde niet tegen Magnus Carlsen, maar de manier waarop hij op bord 8 met wit zijn invallende tegenstander Hans Wiemerink oprolde, zag er overtuigend uit.

Frank speelde op bord 1 tegen collega FM Rick Duijker en kon in het vroege middenspel de rokade van wit verhinderen, wat hem een klein plusje opleverde. Toen zijn tegenstander alsnog kunstmatig probeerde te rokeren, kwam hem dat duur te staan. Met een toren op de halfopen g-lijn had Frank al uitstekend spel toen wit een simpele dreiging overzag en direct de handdoek in de ring wierp. Tot zover niets dan medewerking aan mijn verpletterplan.

Peter K. speelde op bord 5 tegen Dragan Skrobic, die toch vooral bekendheid geniet als snelschaakmonster. De partij ging gelijk op, al leek Peter langzaam het betere van het spel te krijgen. Wit creëerde echter genoeg tegenspel om het evenwicht te behouden, zodat de vrede even later kon worden getekend.

Ruud kreeg op bord 4 te maken met oud-Waagtorenlid Erik Schoehuijs. Hij zette de partij degelijk op en bereikte een gelijke stelling. Na de partij vertelde Ruud me dat hij met een ogenschijnlijk simpel pionzetje (a4) het onheil over zich had afgeroepen. Langzaam maar zeker bracht zijn tegenstander het papieren overwicht (200 ratingpunten) ook in de stelling naar voren, tot Ruud zich genoodzaakt zag te capituleren.

Ronald speelde op bord 7 een lastige partij tegen de oude krijger Peter Uylings. Hij moest alle zeilen bijzetten om niet onder de voet te worden gelopen. Wellicht dat wit het nog beter had kunnen spelen, maar hij besloot tot een kansrijk kwaliteitsoffer. Niet lang daarna bood hij echter remise aan, wat door Ronald grif werd aangenomen. Buiten het feit dat hij de kwaliteit eenvoudig terug kon winnen, leek wit gerede aanvalskansen te hebben, waardoor dit zeker kan worden aangemerkt als een gewonnen halfje.

Peter H. speelde op bord 6 tegen Nico Kok en kreeg een Aljechin voorgeschoteld. Ik vind dat persoonlijk altijd erg lastig spelen met wit, vanwege de niet aflatende druk van de zwarte stukken op het witte centrum. Toch bereikte Peter een goede stevige stelling, maar in plaats van ‘gewoon te blijven staan’ koos hij daarna naar eigen zeggen voor een ’totaal ridicuul plan’. Gedesillusioneerd moest hij even later de koning omleggen.

Bij de stand 3-3 waren Jos en ik nog bezig. Ik kwam op bord 2 tegen Arjan Wijnberg goed tot gewonnen uit de opening, maar liet het voordeel langzaam maar zeker een beetje glippen. Toch kon ik nog altijd bogen op het loperpaar, waardoor de witte stelling te prefereren was. Het kostte me echter ook nog veel tijd om het juiste plan te vinden, wat tot overmaat van ramp niet lukte. Nou ja, ramp is wellicht wat overdreven. Ik moest berusten in een T+L eindspel, waarbij ik weliswaar een pion voor stond (4 tegen 3), maar zwart een vrije c-pion had, gesteund door een toren op c8 en loper op b2. Vanaf dat moment (< 5 minuten) speelde ik het volgens mij echter wel nauwkeurig en toen zwart (met nog zeeën van tijd) zijn pion naar c2 doorschoof, kon ik hem blokkeren en oppeuzelen. De rest was niet moeilijk.

Ongeveer op datzelfde moment won Jos eveneens. Ook van zijn partij op bord 3 kreeg ik niet heel veel mee, maar enkele vluchtige blikken gaven mij het gevoel dat hij voor de winst speelde, zonder meteen veel beter te staan. Toen de bedenktijd danig was geslonken, gaf opponent Cas Kok een kwaliteit cadeau, waarna het pleit feitelijk werd beslecht. Dat er daarna ook nog een stuk verloren ging, was slechts voor de statistieken.

Over statistieken gesproken: toen de stofwolken waren opgetrokken stond er 5 – 3 op het scoreformulier. Opgeteld bij de 4,5 – 3,5 overwinning in de eerste ronde, levert dat (tijdelijk) de koppositie op in de Topklasse. Op maandagavond 14 november zullen we trachten de ongeslagen status te behouden, uit tegen De Uil uit Hillegom.

Bord 1
7657342 Frank van Tellingen (2292)
7584654 Rick Duijker (2172)
1 – 0
________________________________________
Bord 2
7428960 Frank Agter (2196)
7141651 Arjan Wijnberg (2140)
1 – 0
________________________________________
Bord 3
7099950 Jos Vlaming (2082)
8250077 Cas Kok (2115)
1 – 0
________________________________________
Bord 4
6225934 Ruud Adema (1905)
6071648 Erik Schoehuijs (2106)
0 – 1
________________________________________
Bord 5
7613166 Peter Kalisvaart (2043)
8251210 Dragan Skrobic (2086)
½ – ½
________________________________________
Bord 6
7099620 Peter Hoekstra (2018)
6136977 Nico Kok (2058)
0 – 1
________________________________________
Bord 7
7707832 Ronald Groot (1956)
6564679 Peter Uylings (2025)
½ – ½
________________________________________
Bord 8
7129991 Gerard de Geus (1922)
7978036 Hans Wiemerink (1711)
1 – 0
________________________________________
________________________________________
Totaal
Gemiddelde rating: 2052
Gemiddelde rating: 2052
5 – 3
________________________________________
Wedstrijdleider
Jan Poland

Leave A Comment