De NHSB competitie begint op stoom te komen en na N1 mocht N2 de degens kruisen met een oude bekende, Caïssa-Eenhoorn N2. Op 8 oktober nog wel maar het team was compleet. Rond achten druppelden de spelers de Kreek binnen en in het openingswoordje van hun voorzitter, Co Buijsman, poneerde hij de stelling dat de eerste schaakwedstrijd tussen Hoorn en Alkmaar 95 jaar geleden gespeeld werd, dat moet dan 1924 geweest zijn. Trekschuit en diligence waren al in onbruik geraakt en auto’s waren er nauwelijks dus de reis zal wel per stoomtrein gemaakt zijn. De uitslag van die wedstrijd wist Co zo 1-2-3 niet, helaas.

Op bord 1 wist Alex een drukstelling op te bouwen met ver opgerukte koningspionnen. En aangezien de tegenstander geen adequaat antwoord klaar had was het punt vrij snel binnen. Dit in tegenstelling tot Rob Freer die als laatste klaar was. Een eerder remise aanbod was afgeslagen maar ik zelf klaar en Rob zijn stelling bekeek stond hij 2 pionnen achter in een Toreneindspel. Dat leek verloren maar de tegenstander liet het in tijdnood volledig afweten. Eerst gingen zijn bijna al zijn pionnen eraf en vervolgens ging ook de Toren verloren. Ook Willem was snel klaar, ik meen dat hij het had over een pionoffer met tegenkansen die door hem en door de tegenstander niet goed werden waargenomen. Guido won in het middenspel een pion en speelde het vervolgens netjes en snel uit. Van Paul heb ik weinig gezien en hij kwam niet verder dan remise. Zal wel te maken met zijn drukke zakelijke bestaan in Amsterdam. Leonard constateerde met enige verbazing dat zijn tegenstander meer tijd had verbruikt dan hijzelf maar meer weet ik er niet van. Naast mij zat Alexander die graag met wit wil spelen omdat hij wat openingskennis heeft opgedaan. Een scandinaviër met voor de tegenpartij de lange rokade. In het middenspel verzuimde Alexander een Paard te ruilen en dat kostte een pion. En in het Toreneindspel gingen nog 2 pionnen verloren en toen de tegenstander Dame haalde achtte onze man het tijd om op te geven. Ik mocht tegen eerder genoemde Co aantreden en hoewel ik druk had tegen zijn Koningsstelling kwam ik er niet doorheen. In een dubbel Toren-Loper eindspel gaf Co een pion weg, raakte in tijdnood en ging door zijn vlag op het moment dat ik een 2e pion kon veroveren. 1½-6½ was de eindstand.

Bord 1 Bert Spil (1783)                                 Alex Albrecht (1882)                      0 – 1

Bord 2 Arend Stapel (1769)                        Rob Freer (1866)                             0 – 1

Bord 3 Gerrit Roos (1762)                           Willem Meyles (1859)                   0 – 1

Bord 4 Ton van Dijk (1746)                         Guido Florijn (1836)                     0 – 1

Bord 5 Sernin van de Krol (1717)               Paul Toepoel (1824)                      ½ – ½

Bord 6 Arnold van der Wolff (1706)         Leonard Haakman (1791)              0 – 1

Bord 7 Frans Kragten (1690)                      Alexander Versluis (1742)            1 – 0

Bord 8 Co Buysman (1666)                         Jan Poland (1760)                          0 – 1

Totaal                                                                                                                        1½ – 6½

Gemiddelde rating: 1730                             Gemiddelde rating: 1820