Al browsend kwam ik op de website van Unitas een paar herinneringen aan wijlen Henk Westerman tegen. Zeer sympathieke stukjes overigens, die ze in Groningen over hem schrijven. Voor de geïnteresseerden die dit wellicht hadden gemist, kopieer de  links in een browserscherm.

http://www.svunitas.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1225:herinnering-aan-henk-westerman&catid=28:nieuws&Itemid=86

http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=534118949d82f063a234c33e68ceec6be90d3b10905ce3f41d1f4