Voorstel Walter Solowjew

By Published On: 4 september 2011Categorieën: Mededelingen, Website21s Reacties

In de uitnodiging voor de ledenvergadering van dinsdag 6 september staat een voorstel voor “een forum op de website zodat iedereen wat kan plaatsen op de site zonder inmenging van anderen“. Zo’n forum met grote vrijheden is natuurlijk technisch mogelijk, maar blijkt in de praktijk op andere websites snel te ontaarden in een brei van discussies en soms ruzies. Daarom heeft een echt goed forum een moderator nodig. De moderator is iemand die de discussies leidt en eventueel berichten en zelfs deelnemers van het forum kan verwijderen. Zo’n persoon moet echter continu het forum bijhouden. En dat is precies de reden waarom deze website geen forum heeft.

Twee dagen voor de vergadering stuurde Walter een toelichting op zijn voorstel.
Hieronder staat de volledige tekst van de toelichting en daarna een korte toelichting van wat nu al technische mogelijk is op de huidige website.

Leden van de Waagtoren

Hopelijk is dit bericht de eerste en laatste keer dat ik mijn oproep via een bestuurslid moet doen!

Mijn voorstel luid voor de aankomende ALV: Ieder betalend lid van de Waagtoren die de site van de vereniging in stand houdt, kan aankomend seizoen zelfstandig zijn schaakavonturen publiceren wat wellicht aankomend Corus toernooi voor verhalen van Waagtoren deelnemers en thuisblijvers best leuk kan zijn.

Natuurlijk zijn er tegenstemmers die ongerust zijn over het niveau van schrijven van en stel, als dit en stel als dat. Ieder heeft zijn eigen stijl van schrijven en moet de mogelijkheid krijgen het te plaatsen op de site en de leden moeten dat respecteren. Als toch een lid een ander lid bij de enkels afhakt in een bericht, haalt het bestuur het van de site af. Hopelijk zal ieder zijn verstand gebruiken en het niet verpesten voor de club.

Als het positief gestemd gaat worden over mijn voorstel hoop ik wel dat het een gesloten circuit gaat worden met een code voor de leden en dus niemand van buiten af eventueel het forum of hoe men het ook noemt vervelend kan gaan doen.

Voor iedereen die spontaan zijn verhaal op de site wil hebben hoop ik dat het Dinsdagavond de stemming onder de leden gaat lukken. En voor het lid dat niet aanwezig kan zijn hoop ik dat hij telefonisch of per email zijn stem kan geven.

Walter Solowjew

Zoals gezegd heeft de huidige website geen forum, maar maakt wel onderscheid tussen Abonnee, Schrijver, Auteur, Redacteur en Beheerder.

Een Abonnee is een geregistreerde gebruiker, die alleen kan reageren op berichten. Dit stukje is dus een bericht en hieronder kunnen abonnees reacties plaatsen. Een Schrijver is iemand die wel berichten kan schrijven, maar niet kan publiceren. Een Redacteur kan vervolgens zo’n bericht bewerken en publiceren. Een Auteur is iemand die een bericht kan schrijven en kan publiceren. In tegenstelling tot een Redacteur kan een Auteur niet berichten van een ander bewerken of publiceren.

Op dit moment kan iedereen zichzelf registreren en Abonnee worden. Eventueel kan een Beheerder gebruikers verwijderen. Verder kan een Beheerder gebruikers de rol van Schrijver, Auteur of Redacteur toekennen.

Volgens het bestuur en websitebeheerder Arthur Barhorst is dit systeem van verschillende rollen voor gebruikers voldoende om deze website goed te onderhouden. Maar misschien is het wel nuttig om richtlijnen te ontwikkelen over het toekennen van de verschillende rollen en de vormgeving van de berichten.

21 Comments

 1. WALTER 4 september 2011 at 17:00

  Peter
  Hartstikke bedank voor het plaatsen van mijn oproep.
  Nu we nog in oude patroon van de site zitten,had je beter jou verhaal onder reactie’s kunnen plaatsen maar geeft wel aan wat de een wel en de ander niet kan doen!

 2. Arthur 4 september 2011 at 22:16

  Een forum lijkt mij niet de aangewezen plaats wanneer je bedoelt dat leden daar hun artikelen kwijt kunnen zonder tussenkomst van webmaster of bestuurslid. Het lijkt mij dat wanneer je een artikel instuurt, je deze prominent op de voorpagina geplaatst wilt hebben en niet weggemoffeld in een achterafforum op een obscure plek drie klikken onder een sub-item.

  Maar ook dan ben je nog afhankelijk van de moderator en de door de club opgestelde regels. Zo werkt dat nu eenmaal. Het is niet anders dan met een een clubblad. Als iedereen daarin had kunnen plaatsen zonder inmenging van een eindredactie had dit waarschijnlijk een onleesbaar gedrocht opgeleverd. Inzenden mag altijd maar de redactie houdt zich het recht voor ingezonden brieven of artikelen in te korten of te weigeren. We hebben het hier over het visitekaartje van de vereniging. De vereniging is verantwoordelijk voor al wat op haar site gepubliceerd wordt.

  Het huidige systeem met reacties voldoet wat mij betreft prima. Het direct kunnen plaatsen van reacties is iets wat een website voor heeft op een clubblad. Daarnaast kan ieder lid artikelen inzenden voor plaatsing. Voor minder urgente chats- en koffiepraat wil ik verwijzen naar het reeds bestaande forum op “onze” Facebookpagina: http://goo.gl/gvDGu.

 3. WALTER 5 september 2011 at 07:37

  Arthur

  Het niet weggemoffeld blokje van facebook staat op een prominente plek op de site en niet op een obscure plek ergens op de site.

  Wellicht is het mogelijk onder het blokje facebook wat te plaatsen,mij maakt het niet uit onder welke noemer,als de leden hun proza daar op kwijt willen kan dat inleven worden geroepen,niet iedereen wil op facebook wat niet van de club is.

  Wat de moderater betreft,er zes bestuursleden die toezicht kunnen houden als eventueel koffiehuis geschrijf uit de hand loop,ik zelf bemerk dat het niveau van de schakers behoorlijk op peil is,dus een negatieve gedachte over de leden lijkt mij niet juist.

 4. TF 5 september 2011 at 09:41

  Walter,

  Ik heb je ALV-voorstel nog eens gelezen en ook bovenstaand relaas en ik vraag me eigenlijk één ding af: “wat wil die man nou?”

  Wil je:
  a) een forum
  b) andere publicatierechten
  c) beide
  d) iets totaal anders, namelijk….

  Ik doe echt mijn best om je te volgen maar raak afentoe het spoor bijster.

 5. WALTER 5 september 2011 at 10:46

  Ton

  Je verstand zit op de goede plek bij jou!.

  Natuurlijk is het C.

  Iedereen begrijpt dat van de club,jij ook dus

 6. Bert B 5 september 2011 at 12:31

  Zonder op de inhoud van het voorstel in te gaan wil ik alleen opmerken dat het reglementair niet mogelijk is telefonisch of per e-mail te stemmen. Alleen leden die fysiek in de vergadering aanwezig zijn, de discussies volgen en van ingebrachte argumenten hebben kennis genomen, kunnen stemmen. Wel is het mogelijk dat leden die niet aanwezig kunnen zijn, een ander lid een schriftelijke volmacht meegeven om namens hem/haar te stemmen.

 7. WALTER 5 september 2011 at 13:42

  Dit is weer eens een schrijnend voorbeeld,je kan dus ook niets zelf veranderen!.Voor alle duidelijkheid,het is leuk voor de leden
  die spontaan iets willen plaatsen op de site zonder bemoeizucht van bestuur of degene die de site beheert.Kijk vooral niet angstig naar andere site’s,schakers zijn ander slag mensen die vooral spontaan wat willen plaatsen zonder dagen lang te hoeven wachten dat hun kopij op de site kunnen lezen.Onder welke noemer je op de site plaatst,het maakt mij niet uit!

 8. TF 5 september 2011 at 14:09

  Wat is een schrijnend voorbeeld?

 9. WALTER 5 september 2011 at 14:31

  Ton

  je bent te laat met inloggen,2x heeft Bertus B zijn verhaal op de site geplaatst,of jij of Arthur hebben het snel veranderd,knap hoor!!!.Bertus B had zijn voorval beter eigenhandig moeten veranderen,dat is waar ik naar toe wil!

 10. Jan Poland 5 september 2011 at 21:36

  Ik ben van mening dat wat in de uitnodiging voor de ALV staat datgene is waar wij over gaan stemmen en uitbreidingen of toelichtingen ná het verzenden van de uitnodiging doen verder niet terzake en zijn bovendien strijdig met ons Huishoudelijk Reglement. Peter van Diepen overtreedt als bestuurslid dus het HHR. Als Solowjew zijn voorstel had willen toelichten is de ALV zelf de enig juiste plaats en NIET de website. Zie overigens ook mijn reactie bij de aankondiging van de ALV op de website.

 11. Peter van Diepen 6 september 2011 at 11:10

  Jan heeft natuurlijk gelijk. We kunnen alleen stemmen over het voorstel. Maar het is natuurlijk alleen maar nuttig als we toelichting en discussies wel hier op de website doen, want dan hoeven wij dat op de vergadering niet meer zo uitgebreid te doen en kunnen we snel overgaan op stemmen voor of tegen het forum.

 12. WALTER 7 september 2011 at 17:48

  Eindelijk, na ergernis van 2 jaar werken de banners/inkomsten weer.

  Weet niet wie het gedaan heeft ,bedank hoor!!!.

 13. drulovic 7 september 2011 at 23:01

  En, wat was de uitkomst van de stemming?

 14. Frits Leenart 8 september 2011 at 07:51

  Het voorstel is met grote meerderheid van stemmen verworpen. Er was 1 stem voor en er waren 2 onthoudingen, de overige aanwezige leden stemden tegen.

 15. drulovic 8 september 2011 at 13:08

  Aha, dat is erg jammer…

 16. WALTER 8 september 2011 at 14:31

  Johan Plooijer en Frank Agter,ben ik trots op die begrepen wat ik bedoelde.Waar ik ook trots op ben,zo’n dertigtal leden hun arm omhoog moesten houden voor mijn voorstel,bedankt!

 17. TF 8 september 2011 at 20:00

  Maar waar was je zelf?

 18. WALTER 8 september 2011 at 20:56

  bliksem,hoosbuien,zware windvlagen teisterde mijn flat,op mijn leeftijd ga dan niet een voorstel verdedigen wat al kansloos was door de negatieve tekst op de site.Wat ik wel hoorde dat Peter van Diepen gaat onderzoeken dat de leden hun partijen zelfstandig op de site kunnen plaatsen,dat vind ik fantastisch nieuws, met dank aan Ruud Nieuwenhuizen!.Er moet iemand gevonden worden die het LEUK vind om dat te onderhouden!.Toch hoorde ik ook dat het bestuur in hogere zin gevallen was door hanengedrag,maar,dus niet.Ben ook tevreden dat de banners weer werken wat haast 2 jaar met verbazing naar gekeken heb.Geld vangen en niet goed regelen is niet mijn ding!

 19. Arthur 8 september 2011 at 22:43

  Ten eerste: ieder lid kan nu al zijn eigen partijen (laten) plaatsen. E-mail in PGN-formaat naar mij, liefst voorzien van analyse/commentaar, en het is geregeld. Het heeft voor leden geen enkele toegevoegde waarde deze bestanden zelfstandig te uploaden. Integendeel, dit zou alleen maar verwarring stichten.

  Ten tweede: twee jaar niet-werkende banners is schromelijk overdreven. Sterker nog: complete onzin. De nieuwe site is actief sinds maart j.l., banners op de oude site waren actief tot juni j.l. Inderdaad: einde seizoen 2010-2011. Een “contractperiode” dus. Voor het nieuwe seizoen zijn ze allemaal weer actief op de nieuwe site dus ik durf rustig te stellen dat de banners gewoon al die tijd functioneel waren. Nergens is afgesproken dat de banners op twee sites tegelijkertijd actief moesten zijn.

  Laten we ons nu weer met schaken bezighouden.

 20. WALTER 9 september 2011 at 00:36

  Je kreeg alleen opdracht de banners te plaatsen en actief te maken,met de nieuwe site is dat niet gedaan!,twee banners waren actief de rest niet.Verschuil je niet achter twee sites dat is zwak!

 21. DvdM 16 september 2011 at 19:03

  Ik mis het forum van WS

Leave A Comment