Bert B

2006, juli: Oprichting Alkmaarse Schaakvereniging ‘De Waagtoren’ op 1 juli 2006

By Published On: 1 juli 2006Reacties uitgeschakeld voor 2006, juli: Oprichting Alkmaarse Schaakvereniging ‘De Waagtoren’ op 1 juli 2006

Een paar leden van de fusie Schaakclub de Waagtoren voor het gelijknamige gebouw.

De Alkmaarse Schaakvereniging ‘De Waagtoren’ wordt op 1 juli 2006 opgericht middels een fusie van ASG, 0-0-0 (Lange Rokade) en VVV. De nieuwe club telt 123 leden waaronder 20 jeugdleden.

In de maand mei 2006 stellen de besturen van A.S.G., 0-0-0 en V.V.V. hun verenigingen voor om met ingang van 1 juli gezamenlijk als één vereniging verder te gaan. In het voorjaar van 2006 hebben de besturen uitgebreid overleg gevoerd dat resulteerde in een fusievoorstel. De belangrijkste overwegingen voor de fusie werden als volgt verwoord:

“De schaaksport in Nederland bevindt zich in een moeilijke situatie; veel clubs kampen door diverse oorzaken, waaronder sterke concurrentie van andere activiteiten en/of (internet)spellen, met problemen. Overal zien we de belangstelling voor schaken relatief afnemen. De ene club krijgt hier eerder, de andere later mee te maken, maar het beeld is algemeen. Eén van de mogelijkheden om de schaaksport op plaatselijk niveau te versterken is het tegengaan van versnippering. Zo zien we op meerdere plaatsten clubs fuseren om gezamenlijk sterker te staan.
Met de voorgestelde fusie willen wij de positie van het schaken binnen Alkmaar versterken. Naar buiten kan Alkmaar zich dan ook manifesteren als een club die op landelijk niveau meetelt. Gezien het bovenstaande en gezien de goede verhoudingen die in de loop der tijd tussen de spelers van onze clubs zijn ontstaan ligt een gezamenlijk verder optrekken voor de hand.”

Het voorstel werd door de leden van de drie verenigingen met overweldigende meerderheid aangenomen.
Het eerste bestuur van De Waagtoren bestond uit de volgende personen: Nico Mak (voorzitter), Anton Schermer, Dirk van der Meiden, Ruud Adema, Arthur Barhorst, Henry Veneman, Rob Heijink, Bert Buitink en Jan Drewes.

Er waren overigens al eerder fusiebesprekingen geweest, die echter mislukten: in 1983 tussen VVV en 0-0-0 en in 1999 tussen VVV en ASG. Uiteindelijk is het er dan toch van gekomen!