ALGEMEEN

Roken
Het is verboden te roken in wijkcentrum Overdie.

INDELING

Groepsindeling
Er wordt gespeeld in drie groepen. Groep A is voor spelers met een KNSB-rating van 1900 en hoger. Groep B is voor spelers met een KNSB-rating tussen 1600 en 1950. Groep C is voor spelers met een KNSB-rating van 1650 en lager.

Indeling ronden
Direct na afloop van de inschrijving/afloop van de partijen zal de indeling (Zwitsers) van de volgende ronde worden gemaakt. Aan het einde van iedere ronde wordt de indeling op de toernooisite gepubliceerd.
Alle rondes worden ingedeeld op rating.

Bye
Er mogen in de eerste 4 ronden twee byes worden opgenomen. De eerste bye zal als remise tegen zichzelf worden gewaardeerd (0,5), de tweede bye wordt verwerkt als niet gespeeld (0).
Byes voor ronde 1 en ronde 2 dienen te worden doorgegeven bij aanmelding voor het toernooi via het aanmeldformulier.
Byes voor ronde 3 en ronde 4 bij voorkeur doorgeven bij aanmelding via het aanmeldformulier, maar tenminste voorafgaand aan voorgaande ronde (bv bye ronde 4 doorgeven voor aanvang ronde 3).

Vragen/opmerkingen/protesten
Vragen/opmerkingen/protesten kunnen bij de toernooileiding worden ingediend. Deze zal haar uiterste best doen voor de volgende ronde te antwoorden. Het is niet mogelijk tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Schaaktechnisch
Het speeltempo is 1:30 uur per persoon per partij, plus 20 seconden per zet.

De FIDE regels, met ingang van 1 januari 2018, zijn van toepassing; hierop bestaan enkele uitzonderingen.
● De Zero tolerance regel is niet van toepassing; de verzuimtijd (artikel 6.7.1) bedraagt 60 minuten: een speler die meer dan 60 minuten na het vooraf vastgestelde aanvangstijdstip aan het bord verschijnt, verliest de partij.

● In afwijking van artikel 11.3 sub b van de FIDE-regels geldt het volgende. Het is verboden om een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel tijdens de partij op het lichaam te dragen. Het is wel toegestaan om een dergelijk apparaat in een tas of niet gedragen jas in het spelersgebied te bewaren. Tijdens de ronde dient het apparaat volledig uitgeschakeld te zijn. Overtreding van deze regel leidt tot verlies van de partij.

Bij het bepalen van de einduitslag wordt achtereenvolgens gekeken naar:
1) Wedstrijdpunten
2) Weerstandspunten
3) Sonnebornberger
4) Onderling resultaat ​

 

Overig

Resultaat verwerking

Alle uitslagen van dit toernooi zullen alleen aan de KNSB ratingcommissie worden aangeboden. Indien u niet in het bezit bent van een KNSB/NHSB nummer zullen wij naast het inschrijfgeld 8,4 euro in rekening brengen om inschrijving te realiseren.

Er is plaats voor maximaal 160 200 deelnemers.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

Toernooicommissie
Rob Freer, Alex Albrecht, Nico Mak en Sandra Keetman, met assistentie van anderen.

Wedstrijdleiding: Jan Poland