Inloggen

De jeugdige kopmannen van het tweede

Door |2019-12-19T08:22:35+01:0022 april 2010|Analyses, De Waagtoren 2 (2009-2010)|

Het opmerkelijke van het tweede team was de gelijkmatigheid in de persoonlijke prestaties. Vrijwel alle scores lagen rond de vijftig procent, met twee uitschieters naar boven, te weten Ronald Groot met een fraaie 4.5 uit 6 en Peter Hoekstra met 4.5 uit 8. Ook de twee jeugdige kopmannen deden het goed.  Op een enkele uitzondering na speelden ze afwisselend aan bord 1 en 2, waarbij Daan Bes met 4 uit 8 het net iets beter deed dan Rob Konijn die op 3 uit 7 uit kwam.
In de laatste wedstrijd tegen het reeds gedegradeerde Oegstgeest ’80, brachten de kopmannen op geheel verschillende wijze anderhalve punt binnen.
De partij van Daan mag nogal wisselvallig genoemd worden. Na een sterk gespeelde opening, kwam hij in het middenspel toch in grote moeilijkheden. Maar gelukkig, er bestaat ook nog een tijdnoodfase en de daarbij  behorende spanning en misverstanden en daarin verloor de tegenstander zijn greep op de stelling. Het stond op een gegeven moment als volgt:

De witspeler deed hier 34.Tgb3, uiteraard met de bedoeling om 34…Pd2 met 35.Txb6 te beantwoorden. Maar Daan was bij de les en speelde 34…b5! Dan schrik je natuurlijk even als witspeler, want nu dreigt er wel Pd2 en daarom deed hij 35.Te3, waarna Daan natuurlijk met 35…Pd2 36.Tbe1 Pxc4 vervolgde en gewonnen kwam te staan. Als de witspeler wat koelbloediger  was geweest, dan had hij wellicht 35.cxb5! Pd2  36.bxa6! gevonden. Voor zwart zit er niet meer in dan een lastig eindspel na 36…Pxb3 37.Txb3 Ta8 38.Tb6.
De partij van Rob was ook ingewikkeld, maar verliep toch meer volgens strakke banen. Beide spelers bleken goed op de hoogte van een oude variant van het Frans. Zwart offert daarin een pion en heeft daar ongetwijfeld compensatie voor. De man van Oegstgeest 80 overschatte echter zijn stelling. Eerst ging hij herhaling van zetten uit de weg en vervolgens liet hij ook nog dameruil toe. Dat was allemaal ten gunste van Rob, die de partij daarna onder controle had en keurig tot winst voerde.

PS; De overwinning van het tweede team, die mede tot stand kwam dankzij overwinningen van Peter Hoekstra en Piet Pover, had nog aanzienlijk ruimer uit kunnen vallen als Dirk van der Meiden aan het eerste bord niet overmoedig een remise aanbod had afgeslagen, Ruud Adema niet weer eens ouderwets in vliegende tijdnood de winst had gemist en Wim Nieland, die in een ingewikkelde partij, waarin hij vrijwel steeds met een stuk meer speelde, tenslotte –tegen zevenen- van vermoeidheid in remise beruste!

Willem Andriessen

 0

Het TWEEDE voet dwars gezet

Door |2019-12-19T08:25:53+01:0031 maart 2010|Analyses, De Waagtoren 2 (2009-2010)|

Eén wedstrijdpunt had genoeg moeten zijn om het tweede definitief in veiligheid te brengen, maar helaas liet koploper De Eenhoorn 2, die de titel en de promotie voor het grijpen had, zich verschalken door  degradatiekandidaat TAL/DCG. Het opmerkelijke is dat De Eenhoorn in de laatste ronde tegen onze andere concurrent VAS 2 moet aantreden en als ze weer de bibbers krijgen kunnen ze ons daarmee opnieuw dwarszitten. Niets aan de hand natuurlijk als we zelf van het  reeds gedegradeerde Oegstgeest 80 winnen, maar dat moet dan toch eerst maar gebeuren.

Teamleider Ton Fasel had voor de wedstrijd tegen het geduchte ZSC-Saende 2 weer een slimme opstelling  uitgedacht dat ons een gelijkspel zou moeten brengen. Dankzij ons sterke middenrif, waar drie uit drie werd gescoord kwam zijn opzet volledig tot zijn recht. Ronald Groot bracht het eerste punt binnen. Met een sterk stukoffer zette hij scherp in en toen zijn tegenstander  meteen in de fout ging kon hij met een dwingende koningsaanval de partij beslissen.
De manier waarop Dirk van der Meiden zijn bijdrage aan de score leverde was van een geheel ander gehalte. Via zijn geliefde Aljechin-verdediging  was de volgende stelling ontstaan:

Wat zou Dirk, die toch algemeen geacht wordt als een begaafde positiespeler, hier doen? Voor een Aljechin-opening heeft zwart niet te klagen en op een zet als 12…b5 of een rustige ontwikkelingszet als 12…Pbd7 zou niets aan te merken zijn geweest. En zou zwart het een tikje scherper willen doen dan was ook 11…f6 nog te rechtvaardigen. Maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat ook maar één lid van de Waagtoren kan bedenken wat Dirk hier op het bord toverde, namelijk het onwaarschijnlijke 12…g5?? Zwart staat nu meteen, zoals dat in het modern jargon heet, totaal aangekrant.  Dat hij de partij desondanks toch won was uitsluitend gebaseerd op intimidatie.
Dan Peter Hoekstra! In het verleden is hij wel eens de fout in gegaan als de tijd aan het krimpen was. Wijs geworden bracht hij daarom nu zijn positievoordeel rustig over de tijdcontrole heen. Keurig, zoals de leerboekjes het voorschrijven, combineerde hij vervolgens acties op beide vleugels en dat was zijn tegenstander spoedig te veel. Ik kan alle leden, Dirk voorop, aanraden deze partij bedachtzaam na te spelen.

Willem Andriessen

 1

Waagtoren 2 haalt belangrijk punt

Door |2019-12-19T08:26:25+01:0031 maart 2010|De Waagtoren 2 (2009-2010), Verslagen|

Terwijl ik stukje schrijf, zie ik dat Willem Andriessen al één en ander heeft geschreven over de wedstrijd van het tweede tegen ZSC-Saende 2. Tel daarbij op hetgeen de laatste week al gesproken is over het degradatiegevaar (en daarmee samenhangend, de promotiekansen van het derde) en ik ben gauw klaar.

Nu schrijft een teamcaptain natuurlijk ALTIJD iets over de teamverrichtingen na een wedstrijd dus zal ik dit traditiegetrouw ook weer doen, nee lui ende laks ben ik natuurlijk niet ;-). Nooit geweest ook.

(meer…)

 7

Wederzijds stellingsgeluk in wedstrijd tegen TAL/DCG 1

Door |2019-12-19T08:28:05+01:0010 februari 2010|De Waagtoren 2 (2009-2010), Verslagen|

Mag ik in de eerste plaats bedanken voor de bemoedigende woorden die me toekwamen na mijn ontboezeming bij de analyse van mijn smadelijke verliespartij in de vorige ronde. Helaas heeft uw medeleven  geen positieve uitwerking op mijn spel gehad, want ik moest in de wedstrijd tegen TAL/DCG 1 opnieuw het onderspit delven. Toch was er een moment in deze partij dat ik u niet wil onthouden. Met mij achter de zwarte stukken, stond het  als volgt:

Volkomen argeloos had wit Lc6 gespeeld en ik werd wat duizelig in mijn hoofd omdat een wending waar ik al enige tijd op zat te loeren gestalte leek te krijgen. Die wending kan op twee manieren uitgevoerd worden, beginnend met 22…Pc3 of 22…Pxd4.

(meer…)

 0

Waagtoren 2 – TAL/DCG 1

Door |2019-12-19T08:28:42+01:006 februari 2010|De Waagtoren 2 (2009-2010), Verslagen|

Zaterdag 6 februari kwam TAL/DCG met twee teams naar Alkmaar. Terwijl ons eerste team zich mocht uitleven op hun tweede team, had ons 2e team de taak om het vlaggenschip van TAL/DCG van zich af te slaan. Vooraf was bekend dat we, om volgend jaar een plekje in de derde klasse te behouden, toch eigenlijk wel wat matchpunten nodig hebben. Goed, we hebben de koplopers gehad en we moeten tegen wat kwakkelende teams maar dit lijkt toch het stadium in de competitie, dat handhaving moet worden bewerkstelligd.

(meer…)

 7

Wijze les

Door |2019-12-19T08:29:14+01:0018 december 2009|Analyses, De Waagtoren 2 (2009-2010)|

Op het gevaar af te verzanden in zelfbeklag, moet ik toch het een en ander kwijt over mijn partij uit de wedstrijd tegen HWP uit Zaandijk. Overklast te worden door je tegenstander is natuurlijk niet leuk, maar het verlies is dan toch tamelijk makkelijk te verwerken. Verliezen door eigen geklungel en gestuntel is echter heel moeilijk verteerbaar. Laat ik u meevoeren naar het volgende moment uit mijn partij tegen Chris de Saegher. Het is de stelling na de 20e zet van zwart.

Zwart heeft zojuist op c4 geslagen en ik stond voor de keus hoe terug te slaan. Ik berekende in eerste instantie 21.Pxg6 hxg6 22.dxc4 Pe4 23.Le5 Ld6 24.Tfd1! Een prettige stelling voor wit. Hij kan met c4-c5 werken eventueel gevolgd door Pf3-e5-c4 en de loper op g2 komt volledig tot bloei. Vervolgens verdiepte ik me in het terugslaan met het paard (21.Pxc4) en koos daar uiteindelijk voor. Ook achteraf begrijp ik niet waarom. De eerste mogelijkheid biedt een overzichtelijke stelling, waar ik het beste in ben, terwijl na het terugslaan met het paard een veel rommeliger stelling ontstaat met veel meer kans op het maken van fouten, die dan ook niet uitbleven.

Fouten maken we allemaal, maar zulk een stelling, die zo niet gewonnen zou moeten worden, dan toch  zeker in remise had moeten eindigen, alsnog te verliezen is onverteerbaar. Voor mij is dit een wijze les. Ik moet me maar niet meer bezighouden met dit schaken op competitieniveau en me beperken tot wat onschuldig schaak voor de ladder en af en toe misschien hier en daar enige raad verschaffen.

Willem Andriessen

Tja, het tweede……..

Door |2019-12-19T08:29:49+01:0012 december 2009|De Waagtoren 2 (2009-2010), Verslagen|

Daar sta je dan als teamleider van het tweede team van een schaakclub uit “een provinciestadje”. Een team dat, zoals u allen op deze website heeft kunnen lezen, “beter zou moeten kunnen”. Een team “met teveel spelers die niet of nauwelijks (meer) op de clubavond zijn te vinden”. Een team waarvan door sommigen wordt gedacht dat “de spelers niets tot weinig meer aan schaken doen” en waarvan “de schaakkwaliteiten ook teruglopen”.
Het is allemaal wat, als ik eerdere berichtgeving mag geloven. In ieder geval genoeg garanties voor een volgende nederlaag? Of toch niet? Gelukkig kan het ook anders….

(meer…)

 3

Wim Nieland is helaas bedachtzaam geworden

Door |2019-12-19T08:30:23+01:0026 november 2009|Analyses, De Waagtoren 2 (2009-2010)|

In de derde wedstrijd toonde het tweede zich opnieuw volledig thuis in de derde klasse van de KNSB. Tegen het op rating tweede team uit de competitie toonde het tweede zich volkomen gelijkwaardig. Aan geen van de borden werd een onverdiend (half) punt binnen gehaald, terwijl we daartegenover hier en daar wat lieten liggen. Zo stond Peter Hoekstra uitstekend, tot hij blunderde en had Marten Coerts zich na een moeilijk begin goed losgewerkt tot tenslotte in tijdnood een klein foutje hem noodlottig werd.

En dan hebben we het nog niet eens over de partij van Wim Nieland gehad. Zijn tegenstander wist natuurlijk niet wat voor een vlees hij in de kuip had met Wim, want die moet je vooral niet de kans geven in alle rust een aanvalsstelling op te bouwen. Reeds op de twaalfde zet had hij met een stukoffer zijn tegenstander het mes op de keel kunnen zetten. ‘Vroeger zou ik Lxf7+ a tempo hebben gedaan’, zegt hij er achteraf van. Bedachtzaamheid mag een verworvenheid zijn, die met het klimmen der jaren toeneemt, maar soms verdient de overmoed van de jeugd toch de voorkeur!

Willem Andriessen

 2

Tweede teleurgesteld.

Door |2019-12-19T08:31:13+01:0023 november 2009|De Waagtoren 2 (2009-2010), Verslagen|

Je hebt van die berichten die ieder jaar het nieuws halen. Het eerste kievitsei, het meten van de ijsdikte door de rayonhoofden en Bea’s wintersportvakantie in Lech zijn zo van die berichten die gegarandeerd het 8-uur journaal bereiken. Zo kunnen we
ook ieder jaar genieten van een nieuwsitem over de voorbereidingen voor de Gouden Koets-rit van prinsjesdag. Op het strand van Scheveningen wordt onder luid geknal van vuurwerk en loeiende sirenes een groep paarden door enorme rookwolken heen geloodst. Paarden moet je immers trainen op barre omstandigheden. En barre omstandigheden kun je op de meest onverwachte plaatsen tegenkomen.
(meer…)

 2

Twee jongemannen en ‘Die Kunst der Bauernführung’

Door |2019-12-19T08:32:36+01:003 november 2009|Analyses, De Waagtoren 2 (2009-2010)|

Daan Bes heeft er dit seizoen de voorkeur aan gegeven één van de kopborden van het tweede te bezetten. Dat je daar op sterke tegenstand kunt stuiten ondervond hij al in de eerste ronde. Want hoewel hij toen heel goed speelde bleek het ‘stellingsgeluk’ op de hand  van zijn tegenstander te zijn, die dan ook aan het langste eind trok.
In de tweede ronde tegen het derde van Zuckertort trakteerde zijn tegenstander hem op een onvervalste Benoni. Een beetje opmerkelijk was dat die jongeman –met twintig jaar nog twee jaar jonger dan Daan- wel dertien zetten uit het boekje wist te produceren, maar de geheimen van deze Benoni-formatie toch niet in de vingers had. Vroeger bestudeerden wij dit soort stellingen uit het standaardwerk van Hans Kmoch ‘Die Kunst der Bauernführung’ een boek dat volgens mij het bestuderen nog steeds de moeite waard is (als ik het goed heb is dit werk op Internet als ebook te downloaden jongelui!).

(meer…)

 0

De Week van Rob Freer

Door |2019-12-19T08:34:23+01:001 november 2009|De Waagtoren 2 (2009-2010), Verslagen|

Bij afwezigheid van Ton Fasel had Rob Freer de taak op zich genomen het tweede team na de drastische nederlaag uit de eerste ronde moedig ter zijde te staan in de wedstrijd tegen de koploper. Zuckertort 3, met als kopman Jonathan Tan (rating 2137) had namelijk in de eerste wedstrijd VAS 2 met  niet minder dan 6-2 verpletterd. Begin van de week kregen we per email de opstelling van hem gepresenteerd, waarbij slechts Piet Pover –nog herstellende van de ziekte van Pfeiffer- verstek moest laten gaan, maar verder konden we op volle sterkte aantreden en met een kop bestaande uit Daan Bes en Rob Konijn mocht er toch op enig succes gehoopt worden.

(meer…)

 6

“Ik dacht nog, waarom speelt de immer bedachtzame Ruud hier f7-f5?”

Door |2019-12-19T08:35:01+01:0028 september 2009|Analyses, De Waagtoren 2 (2009-2010)|

Ik herinner uit de vele jaren competitiewedstrijden, dat het krachtverschil  tussen twee clubs meestal in het laatste uur voor de tijdcontrole tot uiting kwam. Je kunt lang goed mee komen in de partij en je hebt het gevoel zeker niet minder te staan en dan gaat het toch achter elkaar mis. Zo verging het ook drie van de vier zwartspelers in de wedstrijd tegen De Eenhoorn 2.  Kwam dat omdat de tegenstanders sterker waren of was het gebrek aan ervaring? Ik denk van allebei een beetje en we zullen in de volgende wedstrijden zien of we iets van deze nederlaag opgestoken hebben.
Hierbij één van die verliespartijen. Ruud Adema had het  het moeilijkst van de zwartspelers, mede door zijn passieve openingsopzet. Maar nadat hij zich knap verdedigd had en een remise aan de horizon gloorde, ging het toch plotseling helemaal mis, net als in de partijen van Wim Nieland en Rob Freer.

Willem Andriessen

 1
Ga naar de bovenkant