Nico Hauwert

Santpoort N1 – De Waagtoren N1 : 2-6 12/3/2024

DE WAAGTOREN N1 WINT MET 6-2 VAN SANTPOORT!

 

Een succesvolle avond in Velserbroek werd uitgedrukt in een score, die we tevoren allerminst hadden verwacht.

Er werd veel gespot in Velserbroek, op dinsdagavond 12 maart 2024. Met Elo cijfers wel te verstaan!

Kijk maar eens naar het volgende lijstje en verbaas je:

 

Bord 1 t/m 8, waarbij wij wit hadden aan de oneven borden:

Ilias vd Lende (2378!)- Gerard (2000)                 0 – 1

Bas Haver (2323) – Michael (2202)                       0 – 1

Peter de Roode (2165) – Peter H. (2000)              0 – 1

Dave Looijer (1980) – Peter K. (2053)             1/2 – 1/2

Hans Kors (1930) – Vincent (2014)                  1/2 – 1/2

Menno Schaefer (1861) – Frank (2251)            1/2 – 1/2

Rob de Roode (1896) – Nico (2186)                  1/2 – 1/2

Mike van Huet (1591!) – Jos (2058)                      0 – 1

 

Dat Frank een evenwichtige remise speelde tegen iemand met ongeveer 400 punten minder valt op, maar ook dat

Gerard op bord 1 Ilias van de Lende, met bijna 400 punten meer, na een open strijd in het stof liet bijten!

Het kleine nadeel dat Frank in de opening opliep, wist hij naderhand dan wel weg te werken, maar meer ook niet.

Van der Lende was meestentijds zeer in zijn nopjes met zijn stelling tegen Gerard, zoals naderhand bleek. Onze kopman was er echter niet van onder de indruk. De stelling was hooguit ‘onduidelijk’, ofwel: kansen voor beide partijen. Het tijdvoordeel van Gerard, toen Ilias nog maar enkele minuten over had, speelde ten slotte een grote rol, want ineens stond zwart door een blunder een volle toren achter!

De volgorde van de uitslagen heb ik nu geweld aangedaan, want

Jos en ik waren ruimschoots als eerste bijna gelijktijdig klaar.

In Jos’ partij was de uitslag wél in overeenstemming met de speelsterkte-op-papier. Dat de spelregels hem nog tamelijk recent waren bijgebracht, bleek toen zijn tegenstander aan Jos vroeg of hij de aangeraakte dame ook echt moest slaan. Dat de partij Jos toch de nodige moeite moet hebben gekost, bleek wel naderhand in de auto terug naar Alkmaar, toen hij druk pratend de spanningen van zich af liet glijden.

Peter Kalisvaart lag toen bijna te slapen, terwijl Gerard de auto veilig door de nacht loodste. Ik zocht mijn mobiel nog maar eens, die ik kwijt was geraakt, naar ik meende. Een vredig tafereeltje inderdaad, maar dit is niet waar dit verslag over zou moeten gaan.

Rob de Roode mocht dan in een slecht paard-loper-eindspel terecht zijn gekomen, ineens weerde hij zich goed.

Met het offer van zijn een na laatste stuk, de loper, bracht hij mij enigszins in verwarring. Ik berekende een lange remisevariant en zocht vervolgens naar de winst. Met een half uur tegen 10 minuten was dit goed mogelijk. Maar ik vond de winnende voortzetting niet en dus remise. Bijna 300 punten verschil werden zodoende genivelleerd.

Zijn stukoffer mocht dan incorrect zijn, het verbrak het rustige partijverloop dat voor hem onheilspellend verliep. Achteraf kun je zeggen dat zijn beslissing ‘de gok wel waard was’.

 

Vincent, met wit op bord 5, kreeg een zeer gunstige stelling. Naar zijn zeggen verdween zijn voordeel echter met zijn drie laatste zetten, met een puntendeling als gevolg.

Dat Michael wel enig ongemak over heeft voor een pionnetje meer, zal niet onbekend zijn. Ook nu moest hij zich, na het slaan van zo’n kleinood, verdedigen tegen mogelijke witte acties over het gehele bord. Toch hield hij vrij gemakkelijk stand. Meer dan die extra pion legde zijn surplus aan tijd in de schaal. Winst dus.

Vanaf zet 20 speelde Bas op zijn increment, zoals Michael het kernachtig verwoordde. Dat zegt volgens mij voldoende.

Dat er op borden 3 en 4 maar liefst 3 Peters speelden, mag niet onvermeld blijven. Er was een tijd dat er op de school waar ik werk nog veel meer Peters rondliepen. Drie ervan gaven Duits, waarvan je mag denken wat je wilt.

Peter Kalisvaart bereikte met zwart een fraaie stelling met een sterk pionnencentrum. Later stond hij echter toch slechter om ten slotte een beter toreneindspel remise te zien worden! Wisselende kansen, zullen we maar zeggen.

Ten slotte Peter Hoekstra tegen die andere Peter, de Roode. Bereikte ik tegen hem enkele maanden geleden in de Knsb ontmoeting met krabben en bijten  remise, dit was onze Peter niet genoeg. Zijn pionoffer leidde tot een vrijere stelling en enig intiatief. Toch leek me enkele zetten voor het eind nog weinig aan de hand voor zwart. Toen die echter vrijwillig afstand deed van het loperpaar en vooral: zijn onderste rij vergat te beschermen, was het een kolfje naar Peters hand. In 23 zetten werd nogmaals getoond hoe betrekkelijk de Elocijfers kunnen zijn en hoe onvermijdelijk het mat bij een wrakke koningsstelling.

De Waagtoren N1 staat nu bovenaan met 11 punten uit 6 wedstrijden, voor Caïssa-Eenhoorn met 9.

Er volgen nog wedstrijden tegen ZSC/Het Witte Paard en De Wijkertoren.

En mijn mobiel? Die werd de volgende dag door Gerard onderin zijn auto gevonden.

 

 

 

 

One Comment

  1. Jan Poland
    Jan Poland 15 maart 2024 at 23:47

    Het lijkt wel of de tegenstanders van Jos patent hebben op het schenden van spelregels maar artikel 4.3 lid 2 van de FIDE regels voor het Schaakspel zijn toch duidelijk: het eerst aangeraakte stuk van de tegenstander moet worden geslagen tenzij de tegenstander luid en duidelijk ‘ik zet recht’ heeft geroepen of j’adoube maar in het laatste geval wordt een beroep gedaan op kennis van de Franse taal. En Nico weet als geen ander hoe in het onderwijs met taal wordt omgegaan. Voor alle Nederlanders die het schaakspel beoefenen: praat altijd maar je moers taal.
    Voor het overige: een overwinning die niet rijmt met de ratings maar zo won het Eerste ook zijn eerste pot in de Meesterklasse. Des te leuker!

Leave A Comment