kayser_eddyIk had u toegezegd nog terug te komen op wat we ‘de wondercombinatie van Eddie Kayser’ zijn gaan noemen. Ik heb inmiddels het origineel van zijn interview met Co Buysman in handen gekregen. Daar staat letterlijk: ‘Kayser speelde in 1940, in Indonesië, met zwart een partij tegen Elenbaas’, en dan geeft Buysman de stelling en de oplossing. Staat daarmee vast dat de combinatie die getoond werd in de bijdrage van 16 januari dus echt in een partij van Kayser is voorgekomen? Ik heb mijn twijfels. Ten eerste vanwege de toren op e3, waar Frank van Tellingen ons al op wees. kayser_eddy_notatiebiljetHoe is die toren daar gekomen? Maar overtuigender is naar mijn mening hetgeen Bram van der Tak laat weten. Hij zegt ‘Ik heb Kayser destijds diverse keren horen benadrukken dat het geen partij van hemzelf betrof’. Het meest waarschijnlijk lijkt mij dat het een compositie is, die naar aanleiding van een partij is ontstaan. Het lijkt mij daarbij niet onwaarschijnlijk dat Kayser sterk betrokken was bij het ontstaan van deze fraaie compositie en dat daarom zijn naam daarbij terecht genoemd mag worden.
Helaas is er weinig bewaard gebleven van Kaysers schaakpartijen. Zijn dochter Tessa laat weten dat bij zijn vertrek uit de Bannewaard schaaknotaties en dergelijke zijn opgeruimd. Zelf ben ik in het bezit van de notatie van enkele tientallen partijen van Kayser met Appel en Seewald, maar helaas zijn de meeste van die partijen niet te ontcijferen, zoals het hierbij afgedrukte exemplaar laat zien. Ter afsluiting van dit eerbetoon een partij van Kayser uit de jaren vijftig die door Van der Tak werd opgenomen in zijn serie ‘Taktiek in de Schaakopening’.

Een persoonlijke noot:  Door een lichamelijk ongemak ben ik wat achterop geraakt met mijn werkzaamheden. Het netvlies van mijn rechteroog liet los wat operatief ingrijpen noodzakelijk maakte. Ik ben thans herstellende van deze ingreep en hoop u op niet al te lange termijn weer te kunnen plezieren met enig analysewerk.