Willem Andriessen

Een kreupel Paardje en een gezond Toreneindspel

Shannon Vlaar schrijft in haar verslag van de zo verrassend gewonnen wedstrijd van het Tweede ‘dat ze de kans kreeg haar kreupele paardje te ruilen tegen het sterke paard van de tegenstander’. Dat ging als volgt

imageDiagram na 25.bxc3 uit Vos-Vlaar

25…Pe7 26.f5 exf5  en nu was de tegenstander van Shannon zo vriendelijk in plaats van met 27.gxf5 of 27.Dg5!  zijn sterke paard te behouden, hem van de hand te doen met 27.Pxf5? Pxf5 28.gxf5. Shannon wist daar dankbaar gebruik van te maken en bracht een kostbaar punt in.
Was echter het Paardje zo kreupel? In werkelijkheid is het paard hier een sterke verdediger en kan juist vanuit g8 een opmars van de f-pion neutraliseren. Kortom, Shannon had bij nader inzien moeten zondigen tegen de regel dat je alle stukken in het spel moet brengen en haar paardje op g8 laten staan. Beter was 25…Tab8! waarmee ze haar positie op de damevleugel had kunnen versterken.
Heel interessant was ook het toreneindspel op het bord van Bert Buitink. Bert had een pluspion, maar was het eindspel nu juist wel of net niet gewonnen? Ik durf geen uitsluitsel te geven. U vindt hier enkele aantekeningen bij het eindspel, maar wellicht zijn er kenners die een definitief oordeel kunnen geven.

One Comment

  1. Frank van Tellingen
    Frank van Tellingen 12 november 2013 at 19:20

    Hallo Wim,

    Voor Shannon is een iets aggresievere benadering van de gesloten systemen met een loper op g7 wel een goeie denk ik – dan is het risico dat je in een passieve stelling terecht komt ook minder groot. Het toreneindspel van Bert is inderdaad erg interessant.

Leave A Comment