Egbert en Jan wachten op de tegenstander tijdens een simultaan tegen Jan Timman, volgens mij in 1978.Mijn eerste partij welke ik speelde bij S.V. 0-0-0 (Lange Rokade) en welke ik ook genoteerd heb was tegen Robert Otto op 22 maart 1977. De partij werd afgebroken en op 5 april afgemaakt. Ik verloor. Dit is 36 jaar geleden en inmiddels ben ik mijn 61e notatieboekje aan het volpennen.

Maar waar begin ik als ik praat over 36 jaar schaken. Ik ben volslagen autodidact en het eerste boekje was de klassieker ‘Oom Jan Leert Zijn Neefje Schaken’. Men moet ergens beginnen nietwaar en schaakopleidingen waren er in die tijd niet. Nadat ik de verbouwing van mijn eerste huis achter de rug had en wat meer vrije tijd kreeg leek het mij wel aardig om te gaan schaken, puur uit liefhebberij. V.V.V was dé naam in die tijd en ik melde mij op een maandagavond in Maart 1977 in het Christelijk Lyceum in de wijk Hoefplan te Alkmaar. Of ik die avond geschaakt heb weet ik niet meer, wel dat rond elf uur met een ratelend geluid het uitgifte luik voor consumpties werd gesloten en om 0.00 uur was de tent dicht. Het stond mij niet aan. D.O.S. bestond ook in die tijd en speelde volgens mij toen ook op maandag, maar op de een of andere wijze werd ik mij bewust van het bestaan van nóg een schaakvereniging en die speelde op dinsdagavond in De Rekere. Niet alleen stond de dinsdagavond mij beter aan, ik kon die avond gelijk een partij spelen en nog mooier, de bar ging officieel om 02.00 uur dicht, dat wil zeggen, de deur ging op slot en de bar bleef open totdat de laatste klant van de schaak- en toneelvereniging het beliefde om op te rotten. In die tijd repeteerde ook een toneelvereniging in De Rekere hetgeen op sommige avonden sterk waargenomen kon worden. Er werd soms gezongen, vandaar.

Namen, namen, namen …..bladerend door de oudste boekjes zie ik tegen wie ik gespeeld heb. De tweede partij was tegen A. Hooff, een aantrekkelijke jongedame, die maar kort op de club is geweest en die partij won ik. Namen die mij nu in het geheel niets zeggen, maar ook namen van (oud)clubleden die een herinnering oproepen. De Italiaan Salvatore Basso, mijnheer Bakker, Joop Kammelar die destijds de interne competitie regelde, mevrouw v.d. Beek die ruim 80 jaar oud was en humde tijdens het schaken, Richard de Jong, een latere uitbater van restaurant Cinéma, Jan Schaafsma die het wonder dat schaken heette niet kon doorgronden en Wim Andriessen begon te bestoken met allerlei vragen. Een uitgever van schaakbladen begreep het immers veel beter dan een doorsnee speler. Frans Ooms, een getalenteerde schaker die toch niet genoeg lol in het schaken had, Ko van Egmond, inmiddels overleden maar die de eerste automatisering voor de club regelde op een Commodore 64 en een soort van indelingsprogramma had geschreven en een aantal spelers zoals Herbert van de Splinter, Jan Moerkerken, Willem van de Knoop, Rinus Roskam die nu bij Koedijk of DJV spelen dan wel speelden.

Wederom een simultaanfoto, ditmaal een jaar later. Ik hoef de simultaangever niet nader te duiden. Naast mij zit Salvatore Basso en daarnaast Wobke VeenstraEn een aantal namen van spelers die de club trouw zijn gebleven of die anderszins nog sterk bij het schaken betrokken zijn. Ger van ‘t Veen is een verhaal apart, inmiddels overleden maar een markant figuur. Onderaan staat in facsimile de eerste partij die ik ooit tegen Piet Pover speelde en verloor. Tegen Egbert van Oene speelde ik voor het eerst op 14 maart 1978, tegen Nico Brugman op 7 november 1978, tegen Ger van ‘t Veen op 21 november 1978, tegen Gerard van de Graaf op 23 januari 1979, Guido Florijn op 30 januari 1979 en Peter van Diepen op 3 april 1979. De eerste partij tegen Bob de Mon was pas op 3 januari 1980 aan de beurt. Bob won.

De eerste externe partij ooit speelde ik tegen Hr Volkers (vader van Fred?) van Opening ‘64 op 24 oktober 1978 en die won ik. Verder vond ik de notatie van een simultaan partij tegen Max Euwe, gespeeld op 31 mei 1981. Pagel organiseerde en betaalde toen een wedstrijd van zijn Koningsclub tegen de toenmalige landskampioen Volmac om te laten zien dat hij met zijn geld sterke spelers kon kopen en dat zijn club klaar was om landskampioen te worden. De wedstrijd vond plaats in Bergen aan Zee en Euwe gaf daar tegelijkertijd een simultaan en ik mocht aanschuiven. Tegen diezelfde Pagel speelde ik op 30 september 1981 een externe partij. Pagel werd gesouffleerd door een soort schandknaap en ik verloor.

In 1981 deed ik voor het eerst mee in het Hoogoven Schaaktoernooi in groep 8A en speelde op 22 januari 1981 de eerste partij tegen C. Ruiter die ik won. In die groep speelde ook Ronald Kamps en die partij won ik ook, ik haalde 6½ punt maar het was niet genoeg voor promotie.

Willekeurig noem ik een aantal namen die ik wat later tegenkom zoals partijen tegen Ronald Brouwer, een partij op 23 februari 1982, Hans de Jong, 2 maart 1982, Marten Coerts 13 april 1982, Johan Plooijer op 19 maart 1985, Jos Vlaming op 26 maart 1985, Dirk van de Meiden op 23 september 1985 in een externe partij V.V.V. 2 tegen 0-0-0 1, onnodig te zeggen dat Dirk bij de V van vijand speelde, Elbert Veel (waar is ie?) op 19 november 1985, Anton Schermer op 7 oktober 1986, Ger Lemmen op 6 januari 1987, Aart Kögeler op 3 november 1987, Rob Freer op 9 februari 1988, Peter Duijs op 19 december 1989, Jan Ens op 24 september 1990, Nico Mak 10 september 1991 en, hoe is het mogelijk, een partij tegen Frank van Tellingen op 19 september 1995. Frank opende met Pf3, d4, g3 en Lg2. De partij werd op zet 36 afgebroken en de uitslag…..

De historie is groter dan in één simpel artikel samengevat kan worden, maar dit is een eerste aanzet. Mijn archief is groot genoeg om nog een paar artikelen te schrijven, ik was tenslotte in grote mate betrokken bij diverse activiteiten van 0-0-0, niet alleen het regulier schaak maar ook trips naar België, Duitsland en de Waddenzee, het ACCOM toernooi en nachtschaak, om maar een paar roemruchte evenementen te noemen, laat staan 15 jaar deelname aan het Hoogoven Schaaktoernooi met allerlei daaraan verbonden nachtelijke activiteiten. Onderstaand niet mijn eerste partij, wel de eerste partij tegen Piet, nog steeds een fervent schaker en vriend. Clubtrouw moet beloond, nietwaar.

Notatiebiljet

De eerste foto is, denk ik, genomen in een simultaan uit 1978. Egbert en ik wachten op Jan Timman. De simultaangever van de tweede foto hoef ik niet te noemen. Deze simultaan was 1 jaar later dan de vorige. Naast mij zit Salvatore Basso en daarnaast Wobke Veenstra. En dan een scan van mijn eerste partij tegen Piet. Onze fouten halen jullie er wel uit met een ouderwets analoog bordje. Wellicht kan Wim de pot digitaal toevoegen..?