Willem Andriessen

Wederzijds stellingsgeluk in wedstrijd tegen TAL/DCG 1

Mag ik in de eerste plaats bedanken voor de bemoedigende woorden die me toekwamen na mijn ontboezeming bij de analyse van mijn smadelijke verliespartij in de vorige ronde. Helaas heeft uw medeleven  geen positieve uitwerking op mijn spel gehad, want ik moest in de wedstrijd tegen TAL/DCG 1 opnieuw het onderspit delven. Toch was er een moment in deze partij dat ik u niet wil onthouden. Met mij achter de zwarte stukken, stond het  als volgt:

Volkomen argeloos had wit Lc6 gespeeld en ik werd wat duizelig in mijn hoofd omdat een wending waar ik al enige tijd op zat te loeren gestalte leek te krijgen. Die wending kan op twee manieren uitgevoerd worden, beginnend met 22…Pc3 of 22…Pxd4.

Na enige bedenktijd kwam ik tot de conclusie dat het 22…Pc3 moest zijn en er volgde in de partij 23.Txc3 Pxd4 24.Txd4 Helaas was ik inmiddels tot de ontdekking gekomen dat het beoogde 24..Dxd4 25.exd4 Txe2 het bezwaar had dat de loper op b7 verloren gaat. Noodgedwongen speelde ik daarom 24…Lxc6 waarop wit met 25.Dc2 dankbaar aan een beter eindspel kon gaan werken.
Speelt wit in de diagramstelling eerst 22…Pxd4 23.Txd4 Lxc6 24.Txc6 dan lijkt 24…Pc3 nutteloos, zo beoordeelde ik in mijn vooruitberekening, want er staat geen toren meer op d1 en dus kan de dame gewoon opzij met 25.Dc2. Voor alle zekerheid vroeg ik Rybka om raad die daarop met het schitterende 25…Pe2+!! kwam. Na 26.Dxe2 komt het beoogde 26…Dxd4! alsnog! Ik geloof niet dat ik me hoef te schamen dat ik deze laatste pointe tijdens de partij niet zag, maar jammer blijft het natuurlijk wel!

Dit was één van de vele partijen uit deze competitiewedstrijd waar het wedstrijdbeeld kantelde. Het meest bizar –en zeker het spannends- was de partij van Daan Bes aan het eerste bord. Er gebeurde daar hoogst opmerkelijke zaken, waarbij wel het meest opvallende was dat eerst de dame van Daan werd opgejaagd zodat die op veld a8 terecht kwam en dat Daan zich daarna op wonderbaarlijke wijze wist te revancheren door de dame van zijn tegenstander op te sluiten op veld h1!

Willem Andriessen

Leave A Comment