ASK Toernooireglement

ALGEMEEN

Roken
Het is verboden te roken in het Gulden Vlies.

Mobiele telefoon
Om overlast te voorkomen moeten alle mobiele telefoons tijdens de ronden in de speelzaal worden uitgeschakeld. Indien een mobiele telefoon een hoorbaar signaal geeft zal dat leiden tot verlies.

Promotie
Een speler heeft het recht om het volgend jaar in een hogere groep te spelen mits hij/zij 5 of meer punten heeft behaald of kampioen is geworden van zijn groep.

INDELING

Groepsindeling
Er wordt gespeeld in drie groepen. Groep A is voor spelers met een KNSB-rating van 1800 en hoger. Groep B is voor spelers met een KNSB-rating tussen 1550 en 1850. Groep C is voor spelers met een KNSB-rating van 1600 en lager. Spelers met een rating tussen de 1800 en 1850 mogen kiezen of zij in groep A of groep B willen spelen. Spelers met een rating tussen 1550 en 1600 mogen kiezen of zij in groep B of groep C willen spelen. Dit dient bij aanmelding te worden gedaan.

De toernooileiding behoudt zich het recht voor om hier in speciale gevallen (en voor jeugdspelers) vanaf te wijken.

Indeling ronden
Direct na afloop van de inschrijving/afloop van de partijen zal de indeling (Zwitsers) van de volgende ronde worden gemaakt. Aan het einde van iedere ronde wordt de indeling op de toernooisite gepubliceerd.

Bye
Er mogen in de eerste 4 ronden twee byes worden opgenomen. De eerste bye zal als remise tegen zichzelf worden gewaardeerd (0,5), de tweede bye wordt verwerkt als niet gespeeld (0).
Byes voor ronde 1 en ronde 2 dienen te worden doorgegeven bij aanmelding voor het toernooi via het aanmeldformulier.
Byes voor ronde 3 en ronde 4 bij voorkeur doorgeven bij aanmelding via het aanmeldformulier, maar tenminste voorafgaand aan voorgaande ronde (bv bye ronde 4 doorgeven voor aanvang ronde 3).

Vragen/opmerkingen/protesten
Vragen/opmerkingen/protesten kunnen bij de toernooileiding worden ingediend. Deze zal haar uiterste best doen voor de volgende ronde te antwoorden. Het is niet mogelijk tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Schaaktechnisch

Speeltempo
Het speeltempo is 1:40 uur per persoon per partij, plus 10 seconden per zet.

Winnaar
Bij het bepalen van de einduitslag wordt achtereenvolgens gekeken naar:

1)     Wedstrijdpunten
2)     Weerstandspunten
3)     Sonnebornberger
4)     Onderling resultaat

Notatie
Na afloop van de partij dient het bovenste vel van de uitgedeelde notatieformulieren, door beide spelers ondertekend, door de witspeler bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd. De zwartspeler wordt verzocht de stukken weer in de beginstelling te zetten.

Partijen
Een selectie van de gespeelde partijen zal gedurende en na afloop van het toernooi op de toernooisite gepubliceerd worden.

Overig

 

Resultaat verwerking
Alle uitslagen van dit toernooi zullen aan de ratingcommissie worden aangeboden. Indien u niet in het bezit bent van een KNSB/NHSB nummer zullen wij naast het inschrijfgeld 7,5 euro in rekening brengen om inschrijving te realiseren.

Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

Toernooicommissie
Rob Freer, Alex Albrecht, Delia Keetman en Sandra Keetman, met assistentie van anderen.

Wedstrijdleiding:

  • Categories

    • Geen categorieën
  • Archives

  • Meta