Inloggen

Komende activiteiten

 • 26 augustus 2014 – Algemene ledenvergadering
  20:00, Senioren
 • 2 september 2014 – Ronde 1 interne competitie
  20:00, Senioren
 • 9 september 2014 – Ronde 2 interne competitie
  20:00, Senioren
 • 16 september 2014 – Ronde 3 interne competitie
  20:00, Senioren

Berichtenarchief

Reglement

ALKMAARSE SCHAAKVERENIGING ‘DE WAAGTOREN’
- REGLEMENT INTERNE WEDSTRIJDEN 2013 – 2014

Ruud Niewenhuis, intern wedstrijdleider
telefoon: 06-36103556  email: intern@waagtoren.nl

1.
De interne competitie wordt gespeeld in één groep. De hoogst eindigende in die groep is de clubkampioen en krijgt een wisselbeker.

2.
Je kunt alleen clubkampioen worden en prijzen winnen als je minstens 22 keer hebt gespeeld, waarbij oneven of reglementair gewonnen en op dinsdag gespeelde bondswedstrijden als zodanig meetellen.

3.
De competitie kent 3 cycli van 11 rondes. In een cyclus kunnen twee spelers maar één keer tegen elkaar spelen. Indien die twee spelers elkaar in een volgende cyclus treffen wisselt de kleur.

4.
Je kunt afzeggen door dat te noteren op een speciale absentielijst die in de speelzaal aanwezig is of je kunt telefonisch of per e-mail afzeggen vóór dinsdagavond 18.00 uur bij de wedstrijdleider. Een afzegging per e-mail is pas geldig als deze door de wedstrijdleider is bevestigd.
Het is ook mogelijk gebruik te maken van een aanmeldregeling i.p.v. deze afzegregeling.

5.
Op de eerste speelavond worden de aanwezigen volgens rating ingedeeld in 3 groepen, waarbij binnen elke groep van n spelers nr.1 speelt tegen nr. ½n+1, nr.2 tegen nr. ½n+2, enz. Voor ronde 2, 3 en 4 wordt ingedeeld op basis van de interne rating en vanaf ronde 5 op basis van de ranglijst na de vorige ronde, dus 1-2, 3-4, enz.
De wedstrijdleider kan een speler die laag staat, omdat hij weinig gespeeld heeft, handmatig indelen tegen een gelijkwaardige tegenstander. Daarbij wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden, dat die indeling de strijd om het kampioenschap niet beïnvloedt.

6.
Het kan ook voorkomen dat er bij de indeling een oneven aantal spelers is, waardoor één persoon niet kan spelen. Dat zal in principe de persoon zijn, die het laagst op de ranglijst staat.
Een speler die tijdens het vorig seizoen of tijdens dit seizoen al oneven is geweest, kan dit seizoen niet nog eens oneven zijn.

7.
De partijen beginnen om 20.00 uur. Indien een tegenstander nog niet is verschenen, dient de aanwezige speler de klok in werking te stellen. Is die tegenstander om 21.00 uur nog niet aanwezig, dan wordt de partij voor de aanwezige speler als reglementair gewonnen verklaard.

8.
Het speeltempo bedraagt 36 zetten in 1½ uur p.p; vervolgens is er nog een ½ uur p.p om de partij uit te spelen.
Jeugdspelers van onder de 18 jaar hebben het recht met hun tegenstander van die avond een rapid-partij van 1 uur p.p. te spelen. In overleg met de wedstrijdleider kan echter ook besloten worden het gewone speeltempo aan te houden.

9.
Er wordt gespeeld volgens de FIDE reglementen van 1-7-2009. Daarbij geldt dat te laat komen (regel 6.6.a) of het laten afgaan van een mobiele telefoon (regel 12.3.b) niet tot verlies van de partij leidt. Bij een onregelmatigheid tijdens de partij dient degene, die de onregelmatigheid constateert, de klokken stil te zetten, waarna men in eerste instantie onderling tot een oplossing probeert te komen in overeenstemming met de FIDE-regels. Bij blijvende onenigheid dient de wedstrijdleider te worden geraadpleegd.

10.
Voor elk seizoen wordt elke speler op basis van zijn eindrating in de interne competitie van het vorige seizoen bij een subgroep met een waardecijfer ingedeeld. Het waardecijfer van een speler is gelijk aan de eerste twee cijfers van zijn rating (de linkerhelft) minus 8, met dien verstande dat het hoogste waardecijfer 12 bedraagt en het laagste 5. Zie tabel 1.
Spelers zonder rating worden na overleg bij een subgroep ingedeeld. Het aantal spelers met een gelijk waardecijfer kan dus variëren.
Voor alle spelers geldt dat ze het gehele speelseizoen hetzelfde waardecijfer blijven behouden.
tabel1

11.
Iedere speler begint met 300 startpunten.

12.
De puntentoekenning bij de interne partijen is als volgt: speel je remise, dan krijg je het waardecijfer van je tegenstander er bij. Win je, dan krijg je 12 punten meer dan zijn waardecijfer. En verlies je, dan krijg je 12 punten minder dan zijn waardecijfer. Zie tabel 2.
tabel2

Dan zijn er nog vergoedingen voor niet intern spelen. Zie tabel 3.
tabel3
Bij een bondswedstrijd op dinsdag krijg je je eigen waardecijfer plus 4 punten. Als je dinsdags afzegt, terwijl je in die week (van de zaterdag tot en met de vrijdag) een bondswedstrijd speelt, krijg je je eigen waardecijfer als vergoeding.
Als je gewoon afzegt, krijg je de eerste drie keer je eigen waardecijfer. Bij elke volgende afzegging krijg je je waardecijfer min 8 punten.
Ten slotte, als je niet speelt omdat je tegenstander niet komt opdagen of omdat je oneven bent, dan krijg je je eigen waardecijfer plus 12 punten.

13.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.