Inloggen

Berichtenarchief

Reglement

ALKMAARSE SCHAAKVERENIGING ‘DE WAAGTOREN’
– REGLEMENT INTERNE WEDSTRIJDEN 2016 – 2017

Peter van Diepen, intern wedstrijdleider
telefoon: 06-24168122  email: intern@waagtoren.nl

1.
De interne competitie wordt gespeeld in één groep. Degene die het hoogst eindigt is de clubkampioen en krijgt een wisselbeker. Wanneer spelers gelijk eindigen als hoogste zijn de weerstandspunten beslissend en bij gelijke weerstandspunten bepaalt het aantal Sonneborn-Berger punten de clubkampioen.

2.
Je kunt alleen clubkampioen worden en prijzen winnen als je minstens 20 keer hebt gespeeld, waarbij oneven of reglementair gewonnen en op dinsdag gespeelde bondswedstrijden als zodanig meetellen.

3.
De competitie kent 3 cycli van 11 ronden. Binnen een cyclus kunnen twee spelers maar één keer tegen elkaar spelen. Indien die twee spelers elkaar in een volgende cyclus treffen wisselt de kleur.

4.
Je kunt afzeggen door dat te noteren op een speciale absentielijst die in de speelzaal aanwezig is of per email. Een afzegging per email is pas geldig als deze door de wedstrijdleider is bevestigd. Je kunt controleren of de afzegging correct is verwerkt door in de ranglijst te klikken op je eigen naam.
Het is ook mogelijk gebruik te maken van een aanmeldregeling i.p.v. deze afzegregeling.

5.
De bepaling van de beginrating voor het nieuwe seizoen is als volgt:
– voor een speler die in de vorige competitie minstens 18 partijen heeft gespeeld is de beginrating de in de vorige competitie behaalde TPR.
– voor een speler die in de vorige competitie minder dan 18 partijen speelde is de beginrating de in de vorige competitie behaalde eindrating.
– spelers die nog niet in de vorige competitie speelden krijgen als beginrating hun KNSB augustusrating of als ze die niet hebben een in overleg met de wedstrijdleider vast te stellen beginrating.

6.
Op de eerste speelavond worden de aanwezigen volgens rating ingedeeld in 3 groepen, waarbij binnen elke groep van n spelers nummer 1 speelt tegen nummer ½n+1, nummer 2 tegen nummer ½n+2, enz. Voor ronde 2 wordt ingedeeld op basis van de interne rating en vanaf ronde 3 op basis van de ranglijst, dus 1-2, 3-4, enz.
De wedstrijdleider kan een speler die laag staat, omdat hij weinig gespeeld heeft, handmatig indelen tegen een gelijkwaardige tegenstander. Daarbij wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden, dat die indeling de strijd om het kampioenschap niet beïnvloedt.

7.
Het kan ook voorkomen dat er bij de indeling een oneven aantal spelers is, waardoor één persoon niet kan spelen. Dat zal in principe de persoon zijn, die het laagst op de ranglijst staat.
Een speler die tijdens het vorig seizoen of tijdens dit seizoen al oneven is geweest, kan dit seizoen niet nog eens oneven zijn.

8.
De partijen beginnen om 20.00 uur. Indien een tegenstander nog niet is verschenen, dient de aanwezige speler de klok in werking te stellen. Is die tegenstander om 21.00 uur nog niet aanwezig, dan wordt de partij voor de aanwezige speler als reglementair gewonnen verklaard.

9.
Het speeltempo bedraagt 1 uur 40 minuten p.p.p.p. en 10 seconden extra per zet. Elke speler is verplicht de gespeelde zetten te noteren, tenzij hij minder dan 5 minuten denktijd over heeft.
Jeugdspelers van onder de 18 jaar hebben het recht met hun tegenstander van die avond een partij te spelen van 50 minuten p.p.p.p. en 10 seconden extra per zet. In overleg kan echter ook besloten worden het gewone speeltempo aan te houden.

10.
Er wordt gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, volgens de Officiële Nederlandse vertaling van de KNSB april 2014. Daarbij geldt dat het laten afgaan van een mobiele telefoon (regel 11.3.b) niet tot verlies van de partij leidt. Bij een onregelmatigheid tijdens de partij dient degene, die de onregelmatigheid constateert, de klokken stil te zetten, waarna men in eerste instantie onderling tot een oplossing probeert te komen in overeenstemming met de FIDE-regels. Bij blijvende onenigheid dient de wedstrijdleider te worden geraadpleegd.

11.
Voor elk seizoen wordt elke speler op basis van zijn beginrating in de interne competitie bij een subgroep met een waardecijfer ingedeeld. Het waardecijfer van een speler is gelijk aan de eerste twee cijfers van zijn rating (de linkerhelft) minus 8, met dien verstande dat het hoogste waardecijfer 12 bedraagt en het laagste 5. Zie tabel 1.
Spelers zonder rating worden na overleg bij een subgroep ingedeeld. Het aantal spelers met een gelijk waardecijfer kan dus variëren.
Voor alle spelers geldt dat ze het gehele speelseizoen hetzelfde waardecijfer blijven behouden.

tabel1

12.
Iedere speler begint met 300 startpunten.

13.
De puntentoekenning bij de interne partijen is als volgt: speel je remise, dan krijg je het waardecijfer van je tegenstander er bij. Win je, dan krijg je 12 punten meer dan zijn waardecijfer. En verlies je, dan krijg je 12 punten minder dan zijn waardecijfer. Zie tabel 2.

tabel2

Dan zijn er nog vergoedingen voor niet intern spelen. Zie tabel 3.

tabel3

Bij een bondswedstrijd op dinsdag krijg je je eigen waardecijfer plus 4 punten. Als je een bondswedstrijd speelt op een andere dag dan dinsdag, dan kun je je eigen waardecijfer als vergoeding bij afzeggen krijgen op de dinsdag die het dichtst bij de dag van de bondswedstrijd ligt. Dus als je in de zeven dagen die beginnen met een zaterdag en eindigen met een vrijdag een bondswedstrijd speelt, krijg je de vergoeding op de dinsdag die tussen die zaterdag en die vrijdag valt.
Als je gewoon afzegt, krijg je de eerste drie keer je eigen waardecijfer. Bij elke volgende afzegging krijg je je waardecijfer min 8 punten.
Ten slotte, als je niet speelt omdat je tegenstander niet komt opdagen of omdat je oneven bent, dan krijg je je eigen waardecijfer plus 12 punten.

14.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.